WNBA 2022-05-21 10:00 星期六
83
1节 2节 3节 4节 半场 全场
29 22 16 16 51 83
16 25 17 22 41 80
80
   场地:锁匙球场  
双方技术统计
球员 得分 篮板 其他
  位置 时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总计 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 得分 +/-
 
                           
 
                           
 
                           
总计                        
     
 
  二次进攻 总失误:
球员 得分 篮板 其他
  位置 时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总计 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 得分 +/-
 
                           
 
                           
 
                           
总计                        
     
 
  总失误:
双方得分统计
  快攻得分 内线得分 最多领先分数
西雅图风暴
洛杉矶火花
文字直播