NBL(A) 2023-01-19 16:30 星期四
106
1节 2节 3节 4节 半场 全场
27 20 26 18 47 106
20 18 32 21 38 101
101
   场地:布里斯班会议中心  
双方技术统计
球员 得分 篮板 其他
  位置 时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总计 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 得分 +/-
 
                           
 
                           
 
                           
总计                        
     
 
  二次进攻 总失误:
球员 得分 篮板 其他
  位置 时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总计 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 得分 +/-
 
                           
 
                           
 
                           
总计                        
     
 
  总失误:
双方得分统计
  快攻得分 内线得分 最多领先分数
布里斯班子弹
阿德莱德36人
文字直播