CBA 2023-01-17 20:00 星期二
85
1节 2节 3节 4节 半场 全场
11 25 26 23 36 85
23 30 17 25 53 95
95
     
双方技术统计
球员 得分 篮板 其他
  位置 时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总计 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 得分 +/-
 
                           
 
                           
 
                           
总计                        
     
 
  二次进攻 总失误:
球员 得分 篮板 其他
  位置 时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总计 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 得分 +/-
 
                           
 
                           
 
                           
总计                        
     
 
  总失误:
双方得分统计
  快攻得分 内线得分 最多领先分数
浙江东阳光
上海久事
文字直播